ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL – AN ȘCOLAR 2020-2021 SECȚIA: MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


ÎNVATAMÂNT PRIMAR – ADMITERE CLASA I
Instrumentele care se studiaza începând cu clasa I sunt: PIAN sau VIOARA.
Disciplinele care se studiază în învățământul primar vocațional cu program suplimentar de artă,sunt cele prevazute în Planul-cadru
În învațământul primar se studiază:
PIAN sau VIOARA / 2 ore pe săptămână
TEORIE-SOLFEGIU-DICTEU / 2 ore pe saptamâna
Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate se realizeaza prin verificari semestriale si examen anual,
cu exceptia clasei I si a primului an de studiu instrumental.

Admiterea în clasa I se face pe baza probelor de aptitudini, care constau în:1. auz muzical – reproducerea prin intonare după auz a unor sunete executate vocal
2. simt ritmic – reproducerea prin bătăi din palme a unui fragment ritmic dat
3. muzicalitate – memorie muzicală, reprezentând reproducerea din memorie a unui fragment muzical
dat si intonarea unui fragment muzical pregatit de candidat

Nota: la probele practice nu se admit contestatii.

Înscrierea la testul de aptitudini pentru admiterea în clasa I se desfășoară în perioada:
15 mai 2020 – 12 iunie 2020 pe adresa de email: secretariat@iosifsava.ro, cu
următoarele documente scanate:
– Cerere de înscriere (model afișat pe site)
– Declarație pe proprie răspundere că în anul școlar 2019/2020 este elev în CLASA
PREGĂTITOARE la școala de cultură generală (numele școlii)
– copia certificatului de naștere.
Testarea aptitudinilor, pentru admiterea în clasa I, se va desfășura în luna septembrie
2020 , conform unui grafic care va fi publicat pe siteul școlii
Informatii suplimentare se pot obtine de la telefonul școlii 021/231 24 70, de pe siteul
școlii www.iosifsava.ro