ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL – AN ȘCOLAR 2019/2020 SECȚIA: ARTE PLASTICE


Începând cu  clasa a V-a, elevii care dovedesc aptitudini pentru arte plastice , se pot înscrie la testul de aptitudini
Înscrierea la testul de aptitudini pentru admiterea în clasele V,VI, VII și VIII, pe locurile disponibile, se desfășoară în perioada:

15 mai 2020 – 12 iunie 2020 pe adresa de email: secretariat@iosifsava.ro, cu următoarele documente scanate:

 • Cerere de înscriere (model afișat pe site)
 • Declarație pe proprie răspundere că în anul școlar 2019/2020 este  elev în CLASA _______  la școala de cultură generală (numele școlii)
 • copia certificatului de naștere
 • Admiterea la secția- arte plastice se face pe baza probelor de aptitudini, care constau în:
 1. Evaluarea portofoliului cu lucrările prezentate de elev
 2. Desen
 • Nota: la probele practice nu se admit contestatii.
  Testarea aptitudinilor, pentru admiterea în anul I de studiu, se va desfășura în luna                            septembrie 2020 , conform unui grafic care va fi publicat pe siteul școlii
 • Pentru proba practică elevii trebuie să aibă: Bloc Desen A4, creioane HB (calitate mai bună), gumă de șters

 

 • Informatii suplimentare se pot obtine de la telefonul școlii    021/231 24 70, de pe siteul școlii iosifsava.ro