Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

Concurs Tehnica pianistica Ediția XXIV hibrid București, 29.I.2024

Concurs Tehnica pianistica Ediția XXIV hibrid București, 29.I.2024

Regulamentul Concursului Național Ediția XXIV hibrid București, 29.I.2024

Concursul Național de Tehnică Pianistică este organizat de Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” și ISMB București. Concursul se adresează tuturor elevilor preșcolari și elevi ai claselor I – VIII  in Școlile Gimnaziale de Artă / Colegii și Licee de Arte / Școli și Licee din mediul public și privat din țară. Concursul se va desfășura pe două secțiuni – secțiunea A – participare fizică și secțiunea B –participare online.Concursul cu participare fizică (secțiunea A) se desfășoară în ziua de 29 ianuarie 2024, în Sala deFestivități a Scolii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava”,într-o singură etapă, pe clase de studiu.Participarea fizică (secțiunea A) esteOBLIGATORIE pentru elevii unităților școlare dinMunicipiul București.Participarea online (secțiunea B) este o opțiune pentru elevii unităților școlare din țară care nu potparticipa fizic.
Repertoriul va fi interpretat din memorie, fără repetiții și este alcătuit din două studii, unul impus și unul la alegerea candidatului.

Studii impuse:

Preșcolari: Czerny op. 599 nr. 12
Clasa I: Czerny op. 599 nr. 22
Clasa a II-a: Czerny op. 599 nr. 45
Clasa a III-a: Czerny op. 599 nr. 61
Clasa a IV-a: Czerny op. 849 nr. 7
Clasa a V-a: Czerny op. 849 nr. 27
Clasa a VI-a: Czerny op. 299 nr. 15
Clasa a VII-a: Czerny op. 740 nr. 37
Clasa a VIII-a: Czerny op. 740 nr. 41

Informații referitoare la înscriere: Înscrierea la concurs este GRATUITA și se face exclusiv online, completând și transmițând organizatorului concursului unul din cele două formulare de mai jos,  după caz:

Formularul de înscriere participare fizică – secțiunea A. În acest formular se vor menționa datele personale ale concurentului, studiul impus – compozitor și minutaj, studiul ales de concurent – compozitor și minutaj.
Formular de înscriere participare online – secțiunea B. În acest formular se vor menționa datele personale ale concurentului, studiul impus – compozitor și minutaj, studiul ales de concurent – compozitor și minutaj și se vor încărca două înregistrări, câte una pentru fiecare studiu.
Foarte important! Înregistrările video vor fi denumite cu numele și prenumele concurentului, clasa și, în cazul studiului ales de candidat, compozitorul și studiul interpretat. Înregistrările vor fi făcute astfel încât să fie văzută imaginea întreagă din profil a concurentului. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin completarea formularului de înscriere la concurs, titularul răspunderii parentale asupra concurentului își exprimă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, a înregistrărilor video și fotografiilor de către SCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE „IOSIF SAVA”, în scopul participării la CONCURSUL NAȚIONAL DE TEHNICĂ PIANISTICĂ, EDIȚIA XXIIV De asemenea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declară că operatorul are dreptul de a transmite datele cu caracter personal către terți în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare si că, cunoscând instrucțiunile și drepturile de care dispune în conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, își poate retrage consimțământul dat în prezentul scop în orice moment. Documentele necesare pentru înscriere: Formularele de înscriere se completează prin
accesarea linkurilor dedicate secțiunilor respective  • Perioada de înscriere: Data limită de înscriere pentru ambele secțiuni 19 ianuarie 2024 (inclusiv) la https://iosifsava.ro/ Programarea intrării în concurs a concurenților cu participare fizică se va afișa în timp util la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” și pe  site-ul școlii, pagina Concursului National de Tehnică Pianistică.

Se acordă premii, mențiuni, premii speciale, de excelență și Marele Premiu.

– PREMIUL I 95-100 puncte
– PREMIUL II 90- 94 puncte
– PREMIUL III 85- 89 puncte
– MENȚIUNE 80- 84 puncte Rezultatele concursului pentru ambele secțiuni vor fi afișate pe site-ul Scolii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava” în prima săptămâna a lunii februarie iar diplomele vor fi transmise concurenților prin email la adresele menționate în formularul de înscriere. Evaluarea concurenților se va face de către un Juriu, ce va fi alcătuit din profesori din mediul didactic preuniversitar și universitar iar jurizarea se va face pe clase de studiu. Deciziile juriului sunt definitive și fără drept de contestare. Membrii juriului: • Cristina Popescu Stănești – Decan al
Facultății de Interpretare a UNMB
• Olivia Sidoreac – Profesor coordonator catedra de pian a Scolii Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”
• Carmen Mihaela Badea – Profesor pian Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”

Secretariatul concursului:
1. Alina Bodocan – profesor de pian Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
2. Mariana Barbu – profesor de pian complementar la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
3. Daniela Deaconescu – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
4. Marina Deaconescu – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
5. Maria Ionel – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”

Comitetul de organizare:
1. Carmen Mihaela Badea – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
2. Alina Bodocan – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
3. Alina Florentina Stoican – profesor de pian complementar la Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”
4. Alina Perț-Alexandrescu – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
5. Marius Boldea – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
6. Mihaela Deaconescu – profesor de pian la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”

Contact organizator concurs:
prof. Carmen Mihaela Badea Tel.: 0720-950057
E-mail: concurstehnicapianistica@gmail.com
Ministerul Educației
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
Universitatea Națională de Muzică
Biblioteca Metropolitană București
Ediția XXIV hibrid
București, 29.I.2024

Inspector de specialitate: prof. dr. Andra Apostu
Director coordonator: prof. Cristian Dobre
Coordonator proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare: Alina Florentina Stoican
Organizator: prof. Carmen Mihaela Badea

APROBAT,
PROF. CRISTIAN DOBRE
DIRECTOR
ȘCOALA GIMNAIALĂ DE ARTE „IOSIF SAVA

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices