Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

Înscrieri pentru admiterea elevilor în anul școlar 2024 – 2025

Înscrieri pentru admiterea elevilor în anul școlar 2024 – 2025

Înscrierea elevilor pentru anul școlar 2024-2025 are loc în perioada 20 mai – 12 iunie 2024, atât pentru Secția Muzică ( clasele I-VIII ), cât și pentru Secția Arte Plastice – (clasele V-VIII).

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 Cererea de înscriere, conform modelului ( cerere clasa I și anul I – muzică instrumentală, cerere examen diferență – pian , cerere înscriere arte plastice)
 Copia certificatului de naștere al elevului/elevei.
 Adeverință de la școala de cultură generală la care învață elevul/eleva, care să ateste statutul de elev și clasa (sunt valabile adeverințele emise de unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate/funcționare provizorie)
 Pentru secția arte plastice : portofoliul cu lucrările elevului (max. 10 lucrări)

Documentele scanate se pot trimite pe adresa de email inscrieri@iosifsava.ro, sau se vor depune la secretariatul unității – de luni până vineri între orele 12:00-15:30.

În data de 14 iunie 2024, pe site-ul instituției noastre – www.iosifsava.ro , se va publica programarea pentru testarea aptitudinilor/examenului de diferență.
Testarea aptitudinilor, examenul de diferență pian, vor avea loc în perioada 18 – 20 iunie 2024, la sediul Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava”.

SECȚIA MUZICĂ:
Proba de aptitudini constă în:
 Auz muzical
 Ritm
 Memoria muzicală
 Reproducerea unei piese vocale, la alegere.

• La disciplina de specialitate-pian admiterea elevilor se face începând cu clasa I (cf. Conform O.M. 5569/2011 și OME nr.4739/2022)
Elevii din clasele mai mari care doresc să se înscrie la pian, pe locurile libere, vor susține un recital de două piese (studiu și piesă) la nivelul clasei ( repertoriu conform OME nr. 4739/2022 – pian ), precum și o probă de citire la prima vedere.
• La disciplina de specialitate-vioară, admiterea elevilor se face, începând cu clasa I (cf. Conform O.M. 5569/2011 și OME nr.4739/2022)
• La celelalte discipline de specialitate (instrumente), admiterea elevilor se poate face și la clase mai mari (III-VI), în funcție de specificul instrumentului.
Pentru elevii de la alte unități școlare vocaționale de arte care doresc să se înscrie la școala noastră proba constă în interpretarea din memorie a 2 piese instrumentale, la nivelul clasei de studiu.

     SECȚIA ARTE PLASTICE 
     Probele de aptitudini constau în :
  1. Evaluarea Portofoliului ( acesta se va depune la secretariatul unității împreună cu documentele pentru înscriere și va cuprinde lucrări realizate de elev – 10 lucrări)
  2. Proba practică va fi susținută la sediul Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava” ( conform programării care va fi publicată pe site-ul școlii în data de 14.06.2024) și constă în realizarea unui desen în creion după natură statică cu obiecte.

NOTĂ:

  1. Conform O.M. 5569/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, probele de aptitudini se evaluează de către comisii de specialitate, constituite din profesori calificați ai unității de învățământ. Decizia comisiei de evaluare este definitivă, nu se admit contestatii!
  2. Cererea de înscriere care nu are anexate toate documentele solicitate, nu va fi luată în considerare.
    Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa de email secretariat@iosifsava.ro sau la numărul de telefon 021/231.24.70 (8:00-16:00)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE „IOSIF SAVA”
Str. Constantin Disescu, nr. 37
Sector 1 – București
Telefon: 021 231 24 70
www.iosifsava.ro; secretariat@iosifsava.ro

LOCURI LIBERE
AN ȘCOLAR 2024-2025

SECȚIA MUZICĂ INSTRUMENTALĂ:
PIAN – CLASA I: 20 locuri – test aptitudini
CLASA a V-a – 2 locuri – examen diferență
CLASA a VI-a – 1 loc examen diferență

VIOARĂ – CLASA I – 10 locuri – test aptitudini
CLASA a V-a – TEST DE APTITUDINI pentru următoarele instrumente:
• VIOLĂ – 1 LOC
• CHITARĂ – 3 LOCURI
• OBOI – 1 LOC
• HARPĂ – 1 LOC
• FLAUT – 1 LOC
• CLARINET – 1 LOC
• TROMPETĂ – 1 LOC
• PERCUȚIE – 1 LOC

SECȚIA ARTE PLASTICE:

CLASA A V-A – 23 LOCURI
CLASA A VI-A – 15 LOCURI
CLASA A VII-A – 10 LOCURI
CLASA A VIII-A – 12 LOCURI

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices