ANUNŢ PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE Secretar unitate de învățământ III (S) – Secretar unitate de învățământ II (S)

Având în vedere H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesional şi a O.M.E.N. nr. 5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade…
Citește mai mult