Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

2015 -2019

 

 

                                                               Avizat

Inspector Şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Sector 1

 

Tania Andrei

 

 

 1. CADRUL LEGISLATIV

 

Proiectul de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu:

 

 

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;
 • Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”);
 • Raport comun privind progresele înregistrate pentru anul 2010 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru „Educație și formare profesională 2010”;
 • Strategia ARACIP pentru perioada 2011 – 2015. Recâştigarea încrederii în educaţie;
 • Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii”;
 • Pactul Naţional pentru Educaţie 2008 – 2013;
 • Strategia natională – Educaţie pentru toţi 2004 – 2015;
 • Legea 87/ 2006 – Privind Asigurarea Calităţii în Educaţie;
 • Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul României în domeniul educaţiei;
 • Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial;
 • Actele normative ce decurg din legile menţionate anterior;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului;
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • Precizările şi programele elaborate de M.Ed.C.T.S.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de artă;

 

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices