Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

CONCURSUL NATIONAL DE TEHNICA PIANISTICA

CONCURSUL NATIONAL DE TEHNICA PIANISTICA

Ediția XXIII – 30.01.2023 (secțiunea A – participare fizică / secțiunea B – participare online)
Data limită de înscriere pentru ambele secțiuni 22 ianuarie 2023 (inclusiv) la https://iosifsava.ro/

Concursul National de Tehnică Pianistică este organizat de Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” și ISMB București. Concursul se adresează tuturor elevilor preșcolari și elevi ai claselor I – VIII din Școlile Gimnaziale de Artă / Colegii și Licee de Arte / Scoli și Licee din mediul public și privat din țară.

Concursul cu participare fizică (secțiunea A) se desfășoară în ziua de 30 ianuarie, în Sala de Festivități a Scolii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava”, într-o singură etapă, pe clase de studiu.

Participarea  fizică (secțiunea A) este OBLIGATORIE pentru elevii unităților școlare din Municipiul București.

Participarea online (secțiunea B) este OPȚIONALĂ pentru elevii unităților școlare din țară care nu pot participa fizic.

Repertoriul va fi interpretat din memorie, fără repetiții și este alcătuit din două studii, unul impus și unul la alegerea candidatului.

 

Studii impuse:
Preșcolari: Czerny op. 599 nr. 12
Clasa I: Czerny op. 599 nr. 22
Clasa a II-a: Czerny op. 599 nr. 45
Clasa a III-a: Czerny op. 599 nr. 61
Clasa a IV-a: Czerny op. 849 nr. 7
Clasa a V-a: Czerny op. 849 nr. 27
Clasa a VI-a: Czerny op. 299 nr. 15
Clasa a VII-a: Czerny op. 740 nr. 37
Clasa a VIII-a: Czerny op. 740 nr. 41

Înscrierea la concurs este GRATUITA și se face exclusiv online completând și transmițând organizatorului concursului unul din cele două formulare de mai jos, după caz:

Foarte important! Înregistrările video vor fi denumite cu numele și prenumele concurentului, clasa și, în cazul studiului ales de candidat, compozitorul și studiul interpretat. Înregistrările vor fi făcute astfel încât să fie văzută imaginea întreagă din profil a concurentului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Prin completarea formularului de înscriere la concurs, titularul răspunderii parentale asupra concurentului își exprimă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, a înregistrărilor video și fotografiilor de către SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE „IOSIF SAVA”, în scopul participării la CONCURSUL NATIONAL DE TEHNICA PIANISTICA, EDITIA XXIII. De asemenea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declară că operatorul are dreptul de a transmite datele cu caracter personal către terți în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare si că, cunoscând instrucțiunile și drepturile de care dispune în conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, își poate retrage consimțământul dat în prezentul scop în orice moment.

Programarea intrării în concurs a concurenților cu participare fizică se va afișa în timp util la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” și pe site-ul școlii, pagina Concursului National de Tehnică Pianistică.

Se acordă premii, mențiuni, premii speciale, de excelență și Marele Premiu.

Rezultatele concursului pentru ambele secțiuni vor fi afișate pe site-ul Scolii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava” în prima săptămâna a lunii februarie iar diplomele vor fi transmise concurenților prin e-mail la adresele menționate în formularul de înscriere.

Juriul va fi alcătuit din profesori din mediul didactic preuniversitar și universitar iar jurizarea se va face pe clase de studiu.

Deciziile juriului sunt definitive și fără drept de contestare.

Membrii juriului:
Cristina Popescu Stănești – Decan al Facultății de Interpretare a UNMB
Olivia Sidoreac – Profesor coordonator catedra de pian a Scolii Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”
Carmen Mihaela Badea – Profesor pian Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”

Secretariat concurs:
Daniela Deaconescu – Profesor pian Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”
Alina Bodocan – Profesor pian Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”
Mariana Barbu – Profesor pian complementar Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”

Comitet de organizare:
Marina Deaconescu – Profesor pian Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”
Marius Boldea – Profesor pian Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”
Mihaela Deaconescu – Profesor pian Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava”

Vă așteptăm!

Contact organizator concurs Prof. Carmen Mihaela Badea:

E-mail: concurstehnicapianistica@gmail.com

Inspector de specialitate: Prof. Dr. Aneta Georgeta Băcioiu
Director coordonator: Prof. Cristian Dobre
Coordonator programe Prof. Ani Marie Paladi
Organizator: Prof. Carmen Mihaela Badea

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices